Jesteś tutaj: Start / Druki

Druki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozpoczęcie budowy – procedura

2018-06-24

Art. 41 pkt 4. Prawa Budowlanego

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego…

Czytaj więcej o: Rozpoczęcie budowy – procedura

Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkownanie – procedura

2018-06-24

Art. 54 ust. 1. Prawa Budowlanego

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Czytaj więcej o: Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkownanie – procedura

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Kamień Pomorski
Data utworzenia:2018-06-18
Data publikacji:2018-06-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1356