Jesteś tutaj: Start / Druki

Druki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DRUKI

2022-03-22

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE NA MOCY NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA* - OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

DRUKI DO WYKORZYSTANIA NA MOCY STARYCH PZEPISÓW PRAWA** - OZNACZONE KOLOREM NIEBIESKIM

POZOSTAŁE DRUKI MAJĄ CHARAKTER POMOCNICZY

 

  • przy składaniu zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie prosimy o dołączanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

POZOSTAŁE DRUKI

*PODSTAWA PRAWNA

  • druk PB-5 – art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • druk PB-10 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 322)
  • druk PB-12 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 297)
  • druk PB-15 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 338)
  • druki PB-16, PB-16a, PB-17, PB-17a – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 02 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 913)

**PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Kamień Pomorski
Data utworzenia:2018-06-18
Data publikacji:2018-06-18
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25245