Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - forma dostępna

29 marca 2021
Czytaj więcej o: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - forma dostępna

WZORY OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW

24 lutego 2021
Czytaj więcej o: WZORY OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW

Komunikat PINB - opady śniegu 2020/2021

 

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

dotyczący okresowo niekorzystnych warunków meteorologicznych

szczególnie związanych ze wzmożonymi opadami śniegu

 

9 lutego 2021
Czytaj więcej o: Komunikat PINB - opady śniegu 2020/2021

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY - po nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dnia 19.09.2020 r.

Art.  41 pkt 4 Prawa budowlanego  [Rozpoczęcie budowy]

4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.

30 stycznia 2021
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU BUDOWY - po nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dnia 19.09.2020 r.