Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Komunikat PINB w sprawie OZE

31 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Komunikat PINB w sprawie OZE

DRUKI

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE NA MOCY NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA* - OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

DRUKI DO WYKORZYSTANIA NA MOCY STARYCH PZEPISÓW PRAWA** - OZNACZONE KOLOREM NIEBIESKIM

POZOSTAŁE DRUKI MAJĄ CHARAKTER POMOCNICZY

 

  • przy składaniu zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie prosimy o dołączanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

POZOSTAŁE DRUKI

*PODSTAWA PRAWNA

  • druk PB-5 – art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • druk PB-10 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 322)
  • druk PB-12 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 297)
  • druk PB-15 – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 338)
  • druki PB-16, PB-16a, PB-17, PB-17a – rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 02 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 913)

**PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333)

22 marca 2022
Czytaj więcej o: DRUKI

Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy

Uprzejmie informujemy, że dzień 7 stycznia 2022 r. ( piątek ) ustalony został  dniem wolnym od  pracy pracowników PINB w Kamieniu Pomorskim, zgodnie z  Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim nr 9/2021  z dnia 14 grudnia 2021 r.

29 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca dnia wolnego od pracy

Informacja dotycząca godzin pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. ( piątek - Wigilia) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00, zgodnie z Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim  nr 7/2021  z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

Dzień 27 grudnia 2021 r. ( poniedziałek) ustalony został  dniem wolnym od  pracy pracowników PINB w Kamieniu Pomorskim, zgodnie z  Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim nr 8/2021  z dnia 14 grudnia 2021 r.

15 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca godzin pracy