Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119

poz. 1) informuję, że:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7B;

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim pod adresem: biuroperfekt.79@wp.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;

5)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;

6)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; podanie danych osobowych jest dobrowolne

(do pobrania)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Kamień Pomorski
Data utworzenia:2018-06-28
Data publikacji:2018-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4183