KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2022

     PINB w Kamieniu Pomorskim informuje, że w okresie trwania pandemii COVID-19 nie obowiązują przepisy art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane. Oznacza to, że inwestorzy, przed przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych wymienionych w art. 55, winni złożyć w tut. organie zawiadomienie o zakończeniu budowy inwestycji zamiast wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W takim przypadku można przystąpić do użytkowania inwestycji jeżeli organ nie wniesienie sprzeciwu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Wyjątek od powyższego stanowią sytuacje:

- inwestor z własnej woli chce uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, zamiast zawiadomić organ o zakończeniu budowy (art. 55 ust. 2 ustawy PB)

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim w drodze decyzji administracji nałożył na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy PB).

W niniejszych przypadkach inwestorzy muszą złożyć do tut. organu wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej.

 

Podstawa prawna komunikatu:
- Art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
- Art. 54, 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Kamień Pomorski
Data utworzenia:2022-03-24
Data publikacji:2022-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1017