Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Komunikat dotyczący instalacji gazowych

17 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący instalacji gazowych

Krajowa Izba Kominiarzy – komunikat do właścicieli i zarządców budynków

Warszawa, dnia 05.09.2018r.

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.

Zachęcam do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.

 

11 września 2018
Czytaj więcej o: Krajowa Izba Kominiarzy – komunikat do właścicieli i zarządców budynków

Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkownanie – procedura

Art. 54 ust. 1. Prawa Budowlanego

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

24 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkownanie – procedura

Rozpoczęcie budowy – procedura

Art. 41 pkt 4. Prawa Budowlanego

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego…

24 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Rozpoczęcie budowy – procedura